Thực đơn

Nem chua
5 k
Nem Phùng
39 k
Dưa chuột chẻ
20 k
Đậu rán
39 k
Đậu sốt cà chua
45 k
Ngô Mỹ chiên thơm
49 k
Khoai tây chiên bơ tỏi
55 k
Khoai lang kén
49 k
Trâu gác bếp
119 k
From sea

Olive, meta, squid, shrimps, fresh mushrooms, fresh red tomatoes, cheese

$6.40
Classic

Pepperoni, cheese, black olives, tomatoe sauce, mushrooms, meat, onion, salad

$6.10
Farmer

Fresh mushrooms, fresh green bell peppers, tomatoes, black olives, meat, sausages

$7.40
Margherita

Pepperoni, cheese, black olives, tomatoe sause, mushrooms, onion

$6.90
TUNA, CHEESE, ONION, CORN

Big portion 6 pieces

$2.80
Tuna, cheese, onion, corn

Small portion 3 pieces

$2.30
Salami, cheese

Big portion 6 pieces

$2.00
Salami, cheese

Small portion 3 pieces

$1.60
Cheese, ham

Big portion 6 pieces

$1.60
Cheese, ham

Small portion 3 pieces

 

$1.20
Slice

Box for slice pizza size

$0.20
Topings

Box for all topings

$0.10
Family

Box for family pizza size

$0.50
Normal

Box for normal pizza size

$0.30
Vegies

Rucola, corn, parsley, beans, tomatoes, peppers

$0.60
Sauce

Chilli, joghurt, italian, pelati

$0.30
Cheese

Nacho, cheddar, monterey, brick

$0.50